Lesezeit: 2 Minuten

Onderhoud is misschien niet het meest glansrijke aspect van de bedrijfsvoering, maar iedereen met de nodige ervaring weet dat diteen topprioriteit is. Een lange levensduur van apparatuur en machines is grotendeels afhankelijk van de goede zorg en het onderhoud hiervan. Dit geldt zowel voor stapelaars of heftrucks voor intern transport als voor uw bedrijfsauto’s op de weg. Naast het onderhouden van de bewegende delen – zoals lagers en wielen en het controleren van de stuurfunctie – zijn er talloze andere zaken die nog wel eens over het hoofd worden gezien.

Het zorgvuldig onderhouden van de accu van een elektrische stapelaar is een goed voorbeeld: uw vertrouwde hulp bij het vervoeren van pallets kan het opeens laten afweten. Hoewel een batterij in de loop der tijd altijd aan kracht zal verliezen, zijn er een aantal maatregelen die u kan nemen om dit proces te vertragen. In dit artikel leest u stap voor stap de adviezen voor een optimale levensduur van een batterij. Daarnaast behandelen we de punten die belangrijk zijn bij het herkennen of voorkomen van een defecte accu van uw stapelaar.

Ontlading beperken

Voor het grootste deel van de batterijen geldt dat de levensduur wordt verbeterd wanneer de dagelijkse ontlading minder dan 80 % bedraagt. Bij lithiumbatterijen is dit niet het geval, maar traktiebatterijen hebben hier zeker baat bij. Loopt de accu toch een keer volledig leeg? Zorg ervoor dat hij niet te lang in ongeladen toestand blijft en laadt de accu zo snel mogelijk op tot minimaal driekwart van de laadcapaciteit.

Laadtijd minimaliseren

Wanneer een accu van een elektrische stapelaar langer aangesloten is dan noodzakelijk, kan dit op termijn voor verzwakking zorgen. Dit betekent dat u het beste een oogje in het zeil kunt houden tijdens het laden, zodat u zodra de 100% is bereikt meteen kunt loskoppelen.

Schoonhouden accu

Een van de belangrijkste aspecten van accu-onderhoud is het vermijden van corrosie. Houdt de batterij dan ook altijd schoon en droog en vet de contactpolen in met zuurvrije vaseline. Is het corrosieproces al zichtbaar in het ijzerwerk? Behandel de getroffen delen met spuitwater en spoel dit weg met kraanwater, gevolgd door een laag epoxyverf.

Waterpeil onderhouden

Traktiebatterijen moeten wekelijks worden gecontroleerd op het batterijpeil of elektrolytniveau. Wanneer dit onder een bepaald punt komt – meestal aangegeven met een lijn – dient u dit bij te vullen met gedestilleerd mineraalwater. Op den duur raakt het zwavelzuur verdund door het toevoegen van water, wat de oorzaak is van het verlies van batterijcapaciteit. Dit betekent dat het verlies van accuvermogen een noodzakelijk gevolg van onderhoud is.

Accu vervangen

Het is uiteindelijk onvermijdelijk dat een accu door gebruik aan kracht verliest. Dit verloopt zelfs exponentieel: een zwakkere accu loopt sneller leeg en moet vaker worden opgeladen. Dit is ook slecht voor de batterijkwaliteit. Uiteindelijk wordt het punt bereikt dat de accu van uw stapelaar defect is of niet meer aan de eisen voldoet. In beide gevallen moet hij worden vervangen. Dit kunt u het beste door een gekwalificeerde monteur laten uitvoeren. Bekijk eerst of er nog garantie op de accu zit. Raadpleeg daarvoor de informatie van de fabrikant.

Een defecte accu moet bewaard worden in een veiligheidsbak voor gevaarlijke stoffen. Als de defecte accu beschadigd is, dient u deze op te slaan in een speciale accuveiligheidston. Een accu die niet beschadigd is, en alleen defect is of niet meer voldoet, kunt u opslaan in een accuverzamelbak.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de –
vgajic