Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 3 Minuten

Om het vermogen van een lithium batterij te behouden en een lange levensduur te garanderen, is niet alleen het correct opladen van de accu noodzakelijk. De juiste opslag is ook van groot belang. U leest hier waar u op moet letten, waarom de omgevingstemperatuur belangrijk is voor een correcte opslag en hoe u schade aan accu’s – ook op de langere duur – kunt voorkomen.

Algemene veiligheidsmaatregelen bij de opslag van lithium-ion batterijen

De opslag van lithium batterijen is niet geheel zonder gevaar. Zo kunnen de accu’s voor brandgevaar zorgen als ze bij een te hoge temperatuur worden bewaard. Het is zinvol om ze in een veiligheidskast op te slaan, dan zit u altijd goed. Als dit niet mogelijk is, houd u dan in ieder geval aan de volgende punten bij de opslag van lithium batterijen:

• Volg de voorschriften van de fabrikant en de instructies in de producthandleiding.

• Bij het opslaan is het belangrijk dat de accu tegen interne en externe kortsluiting is beschermd. Voorkom daarom stoten en beschadigingen door machines. Door middel van poolbescherming zorgt u ervoor dat de accupolen niet beschadigen.

• Bij de opslag moet worden uitgesloten dat een accu plotseling of langdurig aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Dit geldt ook voor direct zonlicht.

• Als in de opslagruimte geen sprinklerinstallatie aanwezig is, moeten de lithium accu’s met minimaal 2,5 meter afstand van andere brandbare goederen worden opgeslagen.

• Beschadigde of defecte lithium-ion-accu’s moeten in speciale veiligheidsbakken worden geplaatst en in een afgeschermde ruimte worden opgeslagen tot ze worden opgehaald of weggebracht naar een inleverpunt.

Diepontlading bij het opslaan van lithium batterijen in de gaten houden

Lithium-ion-accu’s hebben de neiging tot zelfontlading als u ze niet gebruikt. Dit bedraagt normaal gezien 1% per maand, maar kan onder invloed van de temperatuur en de luchtvochtigheid ook hoger zijn. Bij de opslag van lithium batterijen kan een voortdurende zelfontlading tot een permanente diepontlading leiden, waardoor de accu beschadigd raakt,of zelfs kapotgaat.

Van een diepontlading is sprake als de spanning van de accu onder de cutoff spanning geraakt, met andere woorden als de accu-capaciteit volledig is verzwakt. Bij lithium-ion-accu’s ligt deze kritieke spanning bij 2,5 volt. Als de accu niet op de juiste wijze wordt opgeslagen en het tot een diepontlading komt, kan de accu langdurig aan vermogen verliezen, sneller verouderen of zelfs volledig onbruikbaar worden.

Zo beschermt u een lithium accu op de juiste manier tegen ontlading:

  • Sla de accu niet leeg op, maar met een capaciteit van 50 tot 70 procent.
  • Wanneer lithium-ion-accu’s langere tijd worden opgeslagen, moet u de laadspanning regelmatig controleren. Om de 3 tot 4 maanden kort opladen kan de accu tegen diepontlading beschermen.

Brandveiligheid bij de opslag van lithium-ion batterijen

Een lithium-ion-accu bestaat uit meerdere componenten, die afzonderlijk van elkaar chemische eigenschappen bezitten. Met name lithium staat bekend als een reactieve stof. Het reageert heftig op contact met water en is bij hoge omgevingstemperaturen instabiel. Daarom zijn er een aantal zaken waar u altijd rekening mee dient te houden bij de opslag van lithium batterijen.

De opslagplaats dient koel te zijn

Om oververhitting bij de opslag van de accu’s te voorkomen, dienen ze bij temperaturen tussen de 6 en 15 graden Celsius te worden opgeslagen. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, kunnen zich binnenin de batterij chemische processen voordoen, waarbij giftige gassen ontstaan. Vanaf een celtemperatuur van 70° Celsius kan zich thermal runaway voordoen. Bij deze kettingreactie ontvlamt de accu en vliegt hij in brand. Een dergelijke brand is zeer gevaarlijk – de accu wordt extreem heet en er doen zich giftige dampen voor – en zeer moeilijk te blussen. De beste oplossing is om de accu of het apparaat in zijn geheel in een bak water onder te dompelen. Ook zijn er brandblussers met speciaal blusschuim op de markt.  Daarmee kunt u een kleinere accu blussen, maar voor een industriële li-ion-accu van een vorkheftruck hebben ze te weinig schuim. Hier geldt: voorkomen is beter, want er is (nog) geen adequate genezing.  

De opslagplaats dient droog te zijn

Ook contact met vloeistoffen, zoals water, vormt een gevaar. Als lithium met vocht in aanraking komt ontstaat een chemische reactie. Die zorgt voor warmte en de vorming van giftig loog en brandbaar waterstof. Als u de accu bijvoorbeeld in een koelcel wilt opslaan, dient u ervoor te zorgen dat deze waterdicht verpakt is, zodat er geen condenswater binnen kan dringen.

Sla li-ion batterijen afzonderlijk van het apparaat op

Om chemische reacties op basis van lekkende koel- en remvloeistof of smeermiddel te voorkomen, raden we aan om lithium-ion-accu’s uit het elektrische apparaat te nemen en beide afzonderlijk te bewaren. Als dit niet mogelijk is en de accu vastzit in de machine, kunt u het apparaat best controleren op losse kabels en doorgeroeste plekken.

Hoelang kunnen lithium-ion batterijen worden opgeslagen?

Hoelang u een lithium-ion-accu kunt opslaan, hangt voor een groot deel af van de manier waarop u dit doet. In vergelijking tot nikkel-cadmium accu’s, die een veel hogere zelfontlading hebben van 10 tot 15 procent, zijn lithium-ion-accu’s relatief eenvoudig in het onderhoud en kunnen ze langere tijd worden opgeslagen.

Als u zich aan de hierboven beschreven regels houdt, kunnen moderne lithium accu’s meerdere jaren onbeschadigd worden opgeslagen en vele malen worden opgeladen.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – Fertnig