Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 6 Minuten

Als u uw bedrijf efficiënter wilt maken om kosten te besparen, is het de moeite waard om uw magazijnbeheer eens onder de loep te nemen. Met de technologie die tegenwoordig beschikbaar is, kunnen talloze opslagprocessen gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden – van het verzamelen en verpakken van goederen tot het nabestellen van grondstoffen. In dit artikel geven we u een overzicht hoe dat in zijn werk gaat, en laten we weten welke vormen van magazijnautomatisering geschikt kunnen zijn voor uw bedrijf.

Wat houdt automatisering van een magazijn in en wanneer is het zinvol?

In een geautomatiseerd magazijn worden afzonderlijke taken niet langer handmatig door werknemers uitgevoerd, maar door computergestuurde transporttechnologie, machines en robots. In het geval van gedeeltelijke automatisering worden de machines en robots afzonderlijk geprogrammeerd en bestuurd. We spreken van een volledig geautomatiseerd magazijn als alles met elkaar in een netwerk verbonden is met behulp van software, die de volledige opslaglogistiek centraal en automatisch aanstuurt.

Bij gedeeltelijke automatisering moeten uw werknemers de verschillende werkprocessen handmatig op elkaar afstemmen en de vereiste machines starten of naar de plaats van gebruik brengen. In een volledig geautomatiseerd magazijn worden deze processen volledig door computers gestuurd.

Om te beslissen of en in hoeverre u uw magazijn wilt automatiseren, is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de huidige stand van zaken. Analyseer de processen in uw magazijn en bedenk waar automatiseren zinvol zou kunnen zijn, bijvoorbeeld om de capaciteit te verhogen of de goederenstroom te versnellen.

In principe is het automatiseren van uw magazijn de moeite waard onder de volgende voorwaarden:

 • U hebt een zeer omvangrijk magazijn en moet vaak grote leveringen van goederen verzenden of ontvangen.
 • De oppervlakte van uw magazijn is beperkt, en u wilt de opslagcapaciteit vergroten door bijvoorbeeld een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn te creëren.
 • U wilt tijdwinst boeken bij het orderpicken van artikelen om snellere leveringen mogelijk te maken, wat u een concurrentievoordeel oplevert en de werkdruk voor het magazijnpersoneel vermindert.

Voordelen van een geautomatiseerd magazijn

Ook voor kleine en middelgrote bouw- en productiebedrijven wordt het steeds belangrijker om de logistieke processen in het bedrijf te stroomlijnen en zo de bedrijfskosten te verlagen. Zo kunnen ze ook op lange termijn commercieel gezond blijven. Digitalisering in de bouw en in het mkb speelt een belangrijke rol bij het sneller, efficiënter, foutlozer en voordeliger maken van interne bedrijfsprocessen.

Het uitgangspunt voor het omschakelen van handmatig naar automatisch magazijnbeheer is altijd een grondige analyse van alle opslagprocessen in uw bedrijf. Als blijkt dat u efficiënter te werk kan gaan en dat uw bedrijf voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, dan kan u de volgende voordelen behalen ten opzichte van handmatig magazijnbeheer:

 • Centrale, efficiënte aansturing van alle opslagprocessen
 • Optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte in uw magazijn
 • Lagere bedrijfskosten, omdat de personeelskosten hetzelfde kunnen blijven terwijl de goederenstroom groeit
 • Hogere productiviteit en kortere verwerktijden van bestellingen
 • Veiligheid voor medewerkers neemt toe, omdat potentieel gevaarlijke werkzaamheden compleet door machines worden uitgevoerd
 • Lagere kans op fouten dankzij computergestuurde kwaliteitscontroles
 • Verbeterde klanttevredenheid door geautomatiseerde bestellingen en kortere levertijden

Welke onderdelen van het magazijnbeheer kunnen worden geautomatiseerd?

De meeste processen in het magazijn verlopen aan de hand van een schema, dat hetzelfde blijft. De soort en hoeveelheid goederen verandert weliswaar, maar de manier waarop ze worden op- en overgeslagen blijft meer of minder hetzelfde. Een levering komt binnen en de waren moeten in de magazijnstellingen worden verdeeld, of er komt een bestelling binnen, waarop de waren uit de stellingen moeten worden gehaald en een levering wordt klaargemaakt om te worden verzonden. Al deze stappen kunnen geheel automatisch verlopen. Als u geen volledig geautomatiseerd magazijn kan of wilt runnen, concentreer u dan op de opslagprocessen die u het liefst wilt optimaliseren.

Orderpicking

Het orderpicken van waren of grondstoffen uit magazijnstellingen kan u uitvoeren met een orderpicksysteem. Dat bestaat uit een verticaal en horizontaal schuivende slede, die zich over een frame met rails beweegt langs de magazijnstelling. Het voordeel van een orderpicksysteem is dat de gang tussen de stellingen nog maar 1,5 m breed hoeft te zijn en de stellingen tot 40 m hoog kunnen zijn. Op die manier kan u het oppervlak van uw magazijn optimaal benutten. Er zijn zowel orderpicksystemen voor compacte stukgoederen als voor magazijnbakken die worden gebruikt in een geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen (miniload).

In het geval van een palletstelling wordt deze taak uitgevoerd door een shuttle, die overigens alleen zijdelings beweegt. Voor het inruimen van de stellingen moet de palletshuttle eerst met een stapelaar of hefapparaat naar het juiste niveau worden gebracht, zodat de shuttle de palletten op de juiste plaats kan in- en uitslaan. Het gaat dus om een halfautomatisch systeem, dat veel tijd en energie bespaart en een bijzonder compacte opslag mogelijk maakt.

Transporttechniek

Voor het verplaatsen van goederen binnen het magazijn zijn er meerdere mogelijkheden. Wat de juiste keus is voor uw bedrijf, is afhankelijk van de soort en het gewicht van de goederen, evenals de afstanden en de ruimtelijke omstandigheden in de opslaghal.

 • Lopende banden en rollenbanen: dit zijn transportbanden die bewegen met behulp van wielen of rollen. Ze zijn bijzonder geschikt voor het verplaatsen van verpakkingseenheden van uiteenlopende formaten.
 • Pallettransportsystemen: deze zijn speciaal voor de afmetingen van europalletten gemaakt en zijn ook geschikt voor grotere ladingen.
 • Transportsystemen op rails: hierbij worden transportsledes gebruikt die ofwel hangend worden voortbewogen of over rails op de vloer rijden. Hangende systemen zijn bedoeld voor het snel verplaatsen van lichte goederen (ook door bochten), terwijl vloersystemen geschikter zijn voor zwaardere ladingen.
 • Shuttlesystemen: met shuttles kunnen goederen alleen over rechte trajecten worden verplaatst, maar wel veel sneller dan met lopende banden. Daarom is deze optie geschikt voor lange, rechte opslag- en productiehallen.

Kwaliteitscontrole

Automatische controlepunten zijn uitgerust met camera’s en sensoren, die de status van de producten aflezen. Deze data worden vergeleken met een digitaal voorbeeldmodel en op basis daarvan wordt het product in kwestie uitgesorteerd of, als alles in orde is, verder naar het verpakkingsstation gebracht.

Dergelijke controlepunten kan u op ieder willekeurig punt in het automatische opslagsysteem integreren. Aangezien u zelf bepaalt waarop er wordt gecontroleerd, kan u behalve de kwaliteit van de producten bijvoorbeeld ook controleren of de verpakking aan alle eisen voldoet.

Verpakking

De correcte en veilige verpakking van goederen is een essentieel onderdeel van de bedrijfslogistiek. Als het om verpakking gaat, heeft u ook meerdere mogelijkheden voor het automatiseren van de processen in uw magazijn. U kan hiermee de hoeveelheid fouten die er wordt gemaakt drastisch beperken.

 • Palletten in- en uitslaan: voor het bij elkaar zoeken van de juiste artikelen voor een bestelling, die vervolgens samen worden verpakt en verzonden, kan u robots gebruiken. In sommige gevallen moeten de waren ook van de ene naar de andere pallet worden overgeslagen. In dat geval kan u palletkantelaars inzetten.
 • Beschermende vulmaterialen: wanneer de transportgoederen moeten worden beschermd tegen bijvoorbeeld stoten of schade door heen en weer schudden, kan u speciale machines gebruiken die geschikt vulmateriaal in de verpakking stoppen, bijvoorbeeld schuimstof, papier of in sommige gevallen lucht.
 • Het gereedmaken van transportladingen: het dichtmaken van transportdozen, het vastbinden van verpakkingseenheden op palletten, of het zekeren van ladingen met verpakkingsfolie – al deze taken kunnen geheel automatisch worden uitgevoerd.

Organisatie

Met behulp van administratieve software kan u alle machines en apparaten in het opslagsysteem met elkaar verbinden tot een netwerk, en dit zo aansturen dat alle punten in het netwerk informatie met elkaar uitwisselen en daar tegelijkertijd op reageren. U kan deze software ook gebruiken voor het organiseren en uitvoeren van alle administratieve taken binnen uw opslagbeheer:

 • Het bepalen van de gunstigste opslagplaatsen en transportwegen
 • Het identificeren en tracken van artikelen
 • Controle van voorraden en het nabestellen van grondstoffen
 • Personeelsplanning en het verdelen van taken

Onder welke voorwaarden kan u profiteren van de voordelen van een automatisch opslagsysteem?

Om uw magazijn te automatiseren moet u soms flink investeren, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en de innovaties die u van plan bent door te voeren. Zo’n investering is alleen de moeite waard als u een groot magazijn hebt en de doorstroom van waren en grondstoffen hoog genoeg is. Het is bovendien een voordeel wanneer het magazijn constant wordt beheerd (het liefst 24 uur per dag) en de bedrijvigheid in uw magazijn niet aan sterke, bijvoorbeeld seizoensgebonden, fluctuaties onderhevig is. Deze omstandigheden komen het meest voor in de e-commerce en bij leveranciers voor de auto- en machinebouwsector, waar de automatisering van magazijnen om die reden ook vergevorderd is.

Veelgestelde vragen over magazijnen automatiseren

Wat is een geautomatiseerd magazijn?

In magazijnen die zijn geautomatiseerd, worden de deeltaken van het magazijnbeheer niet meer handmatig uitgevoerd door medewerkers, maar door computergestuurde transporttechnologie, machines en robots. Deze worden ofwel afzonderlijk geprogrammeerd en aangestuurd, of ingebed in een integraal netwerk met behulp van opslagsoftware die de complete logistiek op centrale wijze beheert.

Is het automatiseren van mijn magazijn zinvol?

Als u uw magazijn wilt automatiseren, moet u rekening houden met een aanzienlijke financiële investering, vooral bij vergaande automatiseringsmaatregelen. Zo’n investering is alleen zinvol als u een groot magazijn hebt met een hoge doorstroom van waren en grondstoffen. Daarbij is het een voordeel als het magazijn constant wordt beheerd (het liefst 24 uur per dag) en de bedrijvigheid in het magazijn niet onderhevig is aan grote, voorspelbare schommelingen, bijvoorbeeld met het veranderen van de seizoenen.

Wat zijn de voordelen van een geautomatiseerd magazijn?

Vergeleken met een handmatig bediend magazijn, heeft magazijnautomatisering de volgende voordelen:
• Centrale, efficiënte aansturing van alle logistieke processen in het magazijn
• Optimale benutting van de grootte van uw magazijn
• Voordeligere bedrijfskosten, omdat de personeelskosten niet parallel stijgen met de toename van de goederenstroom
• De productiviteit stijgt en bestellingen worden sneller verwerkt
• Veiligere arbeidsomstandigheden voor medewerkers, omdat potentieel gevaarlijke werktaken kunnen worden overgenomen door machines
• Minder fouten bij het orderpicken van goederen dankzij computergestuurde kwaliteitscontrole
• Verhoogde klanttevredenheid dankzij geautomatiseerde verwerking van bestellingen en kortere levertijden

Bron afbeelding:
© getty – imaginima