Lesezeit: 4 Minuten

Alle aspecten van de bedrijfsveiligheid zijn belangrijk voor de professionele ondernemer. Denk hierbij aan brandveiligheid, EHBO-voorzieningen en maatregelen tegen slipgevaar. Wat u echter niet mag vergeten, is dat u ook verplicht bent uw magazijnstellingen regelmatig te laten keuren, zodat u er zeker van bent dat de stellingen aan de normen en richtlijnen voldoen. In dit artikel leest u de belangrijkste punten waarop u dient te letten voor deze keuring. Verder hebben we een checklist opgesteld die u kunt afvinken voor de inspecteur op bezoek komt. Zo doorstaat u de keuring van uw magazijnstellingen met glans!

Plichten en voorschriften voor de keuring van magazijnstellingen

In België kunnen voor het keuren van magazijnstellingen grotendeels de Europese normen gevolgd worden, maar er is ook een relevante nationale wetgeving, zoals het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming), o.a. de artikelen 441 en 456 in verband met controles. Daarnaast is ook de Welzijnswet hier van toepassing.

In het algemeen dient elk magazijnrek vóór ingebruikname te worden gecontroleerd en daarna minstens één keer per jaar door een deskundig persoon. Er moet ook vaker worden geïnspecteerd wanneer er wezenlijke veranderingen zijn opgetreden, zoals mogelijke schade na een ongeval, een verhuizing of een andere wijziging van de constructie. Dit laat ruimte voor interpretatie over, maar bij veiligheid geldt altijd dat voorzorg boven risico gaat!

De Europese norm voor magazijnstellingen

De norm die moet worden gevolgd bij het keuren van een magazijn of van opslagsystemen is afhankelijk van het bouwjaar van de stelling. Is de magazijnstelling voor 2009 gebouwd? Dan gelden de normen NEN 5051, NEN 5052 en NVM 5053. Alle nieuwere rekken moeten voldoen aan NEN-EN 15620, 15629 en voornamelijk NEN-EN 15635. Deze normen geven alle regels rondom stalen opslagsystemen aan. Daaronder vallen onder andere legbordrekken, palletrekken, draagarmrekken en grootvakrekken. Er is nog een wezenlijk aantal andere opslagsystemen dat ook onder deze normen valt. Wij raden u aan een keurmeester te raadplegen die u informeert over welke rekken in uw bedrijf dit precies gaat. In principe vallen hieronder alle stellingen waarbij gewerkt wordt met hefvoertuigen.

Wat houdt de norm EN 15635 concreet in?

De Europese norm EN 15635 behoort tot de nieuwe richtlijnen met betrekking tot “Stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur”. Hieronder valt dus ook de jaarlijkse keuring van magazijnstellingen, met als doel de veiligheid van het magazijn te vergroten.

De belangrijkste punten uit deze norm kunnen als volgt worden samengevat:

  • Magazijnstellingen moeten jaarlijks gekeurd worden door een expert.
  • Eventuele schade moet steeds gemeld worden aan de keurmeester, omdat de gebruiker van het magazijn verplicht is beschadigde elementen te vervangen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen deze worden gerepareerd.
  • Controle van belastingborden. Deze moeten steeds op een zichtbare plek worden geplaatst.
  • Aanstellen van een interne veiligheidsmanager.
  • Opstellen van een RI&E plan (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) voor periodieke controles.

Wie voert de keuring van de magazijnstelling uit?

Niet iedereen mag zomaar een stellingen-inspectie uitvoeren, het moet gaan om een bevoegde persoon, die op de hoogte is van de relevante normen. Idealiter is dit de fabrikant van de stellingen, maar dit mag ook het bedrijfshoofd zijn als deze over de juiste certificatie beschikt. Er zijn bovendien heel wat gekwalificeerde externe bedrijven en keuringsorganismen die hiervoor gecontacteerd kunnen worden.

Checklist voorbereiding keuren van magazijnstellingen

U wilt natuurlijk zo goed mogelijk voorbereid zijn op de stellingen-inspectie. Let in ieder geval op de volgende punten:

  1. Toegankelijkheid van het magazijnrek: de omgeving van een magazijnstelling, d.w.z. de aanrijroute en de ruimte direct om een stelling heen, dient vrij en veilig toegankelijk te zijn. De vloer en het kabelwerk mogen geen schade vertonen.
  2. Juiste gebruik van het rek: zorg ervoor dat u het rek gebruikt zoals dit is voorgeschreven door de fabrikant of leverancier. Raadpleeg de voorschriften en corrigeer eventueel de belasting en/of montage van het rek.
  3. Maximumbelasting: controleer regelmatig of een stellage niet wordt overbelast. Let hierbij zowel op de draagarmcapaciteit als de maximale veldlast.
  4. Stootbeveiliging bij transportroutes: wanneer een stellage zich aan een transportroute voor voertuigen bevindt, dient deze van aanrijdbeveiliging van minimaal 40cm hoog te worden voorzien.
  5. Meldprocedure voor schade: stel een meldprocedure op voor eventuele schade, zodat die direct kan worden genoteerd en verholpen. Dit scheelt u een regelmatige eigenhandige keuring en zo kan u direct handelen om de veiligheid te garanderen.

Veelgestelde vragen over keuring van een magazijnstelling

Welke voorschriften gelden voor het keuren van magazijnstellingen?

Magazijnstellingen die gebouwd zijn na 2009 moeten aan de voorschriften van de Europese norm NEN-EN 15635 voldoen. Deze norm geeft alle regels rondom stalen opslagsystemen aan, waaronder ook het keuren van stellingen valt. Verder geldt er een relevante nationale wetgeving, zoals het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming), o.a. de artikelen 441 en 456 in verband met controles, en de Welzijnswet.

Wie mag de keuring van een magazijnstelling uitvoeren?

Niet iedereen mag zomaar een stellingen-inspectie uitvoeren, het moet gaan om een bevoegde persoon, die op de hoogte is van de relevante normen. Idealiter is dit de fabrikant van de stellingen, maar dit mag ook het bedrijfshoofd zijn als deze over de juiste certificatie beschikt. Er zijn bovendien heel wat gekwalificeerde externe bedrijven en keuringsorganismen die hiervoor gecontacteerd kunnen worden.

Hoe vaak moet een magazijnstelling gekeurd worden?

Elk magazijnrek dient vóór ingebruikname te worden gecontroleerd en daarna minstens één keer per jaar door een deskundig persoon. Er moet ook vaker worden geïnspecteerd wanneer er wezenlijke veranderingen zijn opgetreden, zoals mogelijke schade na een ongeval, een verhuizing of een andere wijziging van de constructie.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – alvarez