Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 4 Minuten

Voor ieder bedrijf, hoe groot of klein ook, is het belangrijk om het eigen magazijn goed te organiseren. Dat betekent niet alleen dat u tot in het detail op de hoogte bent van wat u allemaal in huis hebt, maar ook dat het voorraadbeheer goed aansluit bij de andere werkzaamheden en logistieke processen binnen het bedrijf. In dit artikel komt u meer te weten over de verschillende opslagstrategieën om uw magazijnbeheer zo efficiënt mogelijk vorm te geven.

Wat is voorraadbeheer?

Voorraadbeheer gaat specifiek over de optimale strategie bij het op-, en overslaan van producten en grondstoffen. Het doel van voorraadbeheer is de in- en uitgaande grondstoffen en goederen zo te organiseren dat:

 • de opslagruimte efficiënt benut wordt
 • producten met een hoge pickfrequentie makkelijk en snel beschikbaar zijn
 • de transportwegen tussen opslag en productie of logistiek geoptimaliseerd worden
 • de opslagduur zo kort mogelijk is

Welke voorraadbeheersysteem u gebruikt, heeft grote invloed op de efficiëntie van uw magazijn en de uiteindelijke kosten van uw opslagbeheer. Als u uw magazijn slim organiseert, kunt u veel tijd en geld besparen.

Welke strategieën voor voorraadbeheer zijn er?

Voor een strategische inrichting van uw voorraad is het belangrijk dat er steeds volgens vaste regels wordt gehandeld bij het in- en uitruimen van goederen. Met de volgende opslagstrategieën kan u de goederenstroom in uw magazijn organiseren:

 • Fifo: first in – first out
 • Lifo: last in – first out
 • Fefo: first expired – first out
 • Hifo: highest in – first out
 • Lofo: lowest in – first out

Zoals u al uit de namen kunt opmaken, verschillen de afzonderlijke strategieën in welke goederen het eerst uit het magazijn worden gehaald. Dit heeft gevolgen voor andere aspecten van voorraadbeheer, bijvoorbeeld het aanschaffen van de juiste stellingen en transportbandtechnologie.

OpslagstrategieDetailsToepassing
Fifo:
first in – first out  
Bij het fifo-principe wordt hetgeen dat al het langst in het magazijn ligt, er het eerst uitgehaald.Deze strategie beschrijft de gang van zaken in een zogenaamd doorstroommagazijn. Stellingen met toegang aan twee kanten, speciale transportbanden of een variabel etiketteersysteem zijn hiervoor zeer geschikt.  
Lifo:
last in – first out  
Volgens het lifo-principe worden de laatst opgeslagen goederen het eerst uit de opslag gehaald.Deze strategie heeft alleen zin als de goederen in de loop der tijd niet veranderen, bederven of op een andere manier onderhevig zijn aan de actualiteit. Bijvoorbeeld slijtagevrij gereedschap of reserveonderdelen kunnen op deze manier goed worden opgeslagen.
Fefo:
first expired – first out  
Hierbij worden de opgeslagen goederen met de kortste houdbaarheid er het eerst uitgehaald.Het fefo-principe wordt vooral toegepast voor geneesmiddelen, levensmiddelen en andere bederfelijke waar en grondstoffen. Het kan goed worden beschouwd als een kleine aanpassing op ‘first in – first out’: afhankelijk van het product kan het nodig zijn te sorteren op houdbaarheidsdatum in plaats van op tijdstip van opslag. Als dit om logistieke redenen niet mogelijk is, kan een nauwkeurige etikettering van de rekken uitkomst bieden.  
Hifo:
highest in – first out  
Het begrip ‘highest’ verwijst in dit geval naar de aankoopwaarde van de opgeslagen goederen. Zo worden de goederen die voor de onderneming het duurst in aankoop waren, het eerst uit de opslag gehaald.Vanuit zakelijk oogpunt is het hifo-principe zinvol, omdat op deze manier de hogere aankoopkosten zo snel mogelijk worden gecompenseerd.
Lofo: lowest in – first outDe lofo-strategie is de tegenhanger van hifo en houdt in dat magazijngoederen met de laagste inkoopwaarde het eerst uit voorraad worden genomen.  In de praktijk wordt dit principe zelden toegepast en heeft het eigenlijk alleen zin bij een uitverkoop, waarbij de gezamenlijke waarde van de laaggeprijsde goederen aanzienlijk hoger is dan de totale waarde van alle hooggeprijsde goederen.
Chaotische opslagDeze dynamische opslagstrategie volgt geen specifieke volgorde voor het opslaan van goederen. Inkomende goederen worden opgeslagen waar er plaats is.De opslagruimte van het magazijn wordt met deze strategie optimaal benut. Bovendien hoeven er geen opslagplekken ingepland of gereserveerd te worden. Enige woorwaarde is een digitale magazijnadministratie, zodat u het overzicht over uw voorraad niet verliest.

De keuze voor een bepaalde vorm van voorraadbeheer voor uw magazijn heeft ook invloed op het bepalen van de opslagplek van de verschillende producten, zoals het soort magazijnrekken of magazijnbakken.

Welke factoren beïnvloeden de keuze voor de juiste opslagstrategie?

Als u niet zeker weet welke vorm van voorraadbeheer het beste is voor uw bedrijf, is er goed nieuws: u hoeft niet per se één optie te kiezen. In de praktijk worden er vaak meerdere strategieën in hetzelfde magazijn gebruikt. De reden hiervoor ligt voor de hand: in de meeste bedrijven zijn er zoveel verschillende opgeslagen goederen dat het nauwelijks mogelijk is een oplossing te vinden die voor alle artikelen kan worden toegepast.

Welke van deze opslagstrategieën überhaupt in aanmerking komen, hangt natuurlijk af van het soort bedrijf dat u heeft, de omvang van de goederen die worden opgeslagen en de logistiek die voorhanden is. De volgende vragen helpen u alvast op weg:

 • Welke goederen wilt u opslaan en wat zijn hun eigenschappen? Goederen met een beperkte houdbaarheid mogen alleen volgens het fefo- of fifo-principe worden opgeslagen; voor goederen met zeer afwijkende afmetingen of speciale eisen komen alleen vaste opslagplaatsen in aanmerking.
 • Hoe groot is uw magazijn? Zijn de gangen breed genoeg voor stapelaars en vorkhefwagens?
 • Hoe is uw magazijn uitgerust? Heeft u ruimtes, bijvoorbeeld met grootvakrekken of een speciale koeling, die uitsluitend voor de opslag van bepaalde goederen ingericht zijn?
 • Ligt de focus op korte transportwegen of de maximale benutting van de opslagcapaciteit?

De beste basis voor een weloverwogen beslissing is een gedetailleerde analyse van de bedrijfsactiviteiten. Met de juiste modellen kunt u de noodzakelijke opslagcapaciteit bepalen en uw opgeslagen goederen in verschillende klassen indelen (naar opslagduur, houdbaarheid, inkoopprijs, vraag, enz.). Dit kan u enorm helpen bij het plannen en structureren van uw voorraadbeheer.

Veelgestelde vragen over voorraadbeheer voor het magazijn

Welke vormen van voorraadbeheer zijn er?

Fifo: first in – first out
Lifo: last in – first out
Fefo: first expired – first out
Hifo: highest in – first out
Lofo: lowest in – first out
Chaotische opslag: inkomende goederen worden opgeslagen waar er plaats beschikbaar is.

Waarom is voorraadbeheer nodig?

Het doel van de verschillende voorraadstrategieën is het in- en uitgaan van grondstoffen en goederen zo te organiseren dat:
• de opslagruimte efficiënt benut wordt
• producten met een hoge pickfrequentie makkelijk en snel beschikbaar zijn
• de transportwegen tussen opslag en productie of logistiek geoptimaliseerd worden
• de opslagduur zo kort mogelijk is

Welke methode wordt gebruikt, heeft grote invloed op de efficiëntie van uw magazijn en de uiteindelijke kosten van uw opslagbeheer. Als u uw magazijn slim organiseert, kunt u veel tijd en geld besparen.

Wat betekent fifo?

Bij het ‘first in – first out’-principe wordt hetgeen dat al het langst in het magazijn ligt, er het eerst uitgehaald. Deze strategie is wijdverbreid en beschrijft de gang van zaken in een zogenaamd doorstroommagazijn. Om deze methode effectief in te voeren kunt u de magazijninrichting eraan aanpassen – stellingen met toegang aan twee kanten, speciale transportbanden en een variabel etiketteersysteem maken het makkelijker om alles goed terug te vinden.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de –
dusanpetkovic