Lesezeit: 3 Minuten

De machines en het gereedschap in uw bedrijf moeten regelmatig worden gekeurd. Goed onderhouden gereedschap komt sneller door de keuring. Maak daarom het gereedschap na gebruik altijd schoon, gebruik regelmatig smeermiddel en berg het droog op. Bij elektrisch gereedschap is het belangrijk dat u er extra op let dat de draden netjes zijn opgerold en er geen druk staat op de aansluiting van de draad. Wij laten u in dit artikel weten wat er verder allemaal bij een keuring komt kijken. U leest wie de keuring uitvoert en waar specifiek op wordt gelet. Zo kunt u zich perfect voorbereiden op de volgende keer dat u uw gereedschap laat keuren.  

Wie mag machines en gereedschap keuren binnen uw bedrijf?

Als bedrijfseigenaar mag u zelf bepalen wie uw gereedschap keurt. Dit kan uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon, rechtspersoon of een instelling. Er wordt alleen vereist dat de persoon, die de keuring uitvoert, vakbekwaam is. Dit houdt in dat deze persoon technisch geschoold is en de relevante normen kent. Wanneer de apparaten zijn goedgekeurd, worden ze voorzien van een sticker met een keurmerk. Ook worden er schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuring overhandigd aan de eigenaar. Deze certificaten moeten altijd aanwezig zijn in uw bedrijf.

Richtlijnen – de NEN 3140 Norm

In België wordt de keuring van arbeidsmiddelen geregeld in de Codex voor welzijn op het werk , waarin artikel IV.2-14 over de keuring gaat. Er is echter geen gedetailleerde regeling wat gereedschap betreft. Om op veilig te spelen, kan je ook de Nederlandse regels volgen, die duidelijker en strenger zijn dan die in België. Per juli 2019 is in Nederland de NEN 3140 van kracht. Dit is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Er zijn verschillende klassen van apparatuur, waarbij er een onderscheid is aan keuringsfactoren:

 • Klasse I apparatuur, o.a. kolomboormachine en freesmachine: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, functionele beproeving.
 • Klasse I apparatuur met verwarmingselementen, o.a. magnetron en elektrische kachel: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, meting vervangende lekstroom, functionele beproeving.
 • Klasse I transformatoren en lasapparaten: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand primair en secundair, functionele beproeving.
 • Klasse I kabelhaspels en verlengsnoeren: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, beoordelen doorgang van fase- en nulleider.
 • Klasse II handgereedschap, o.a. schuurmachine en accuboormachine: visuele keuring, isolatieweerstand, functionele beproeving.
 • Klasse II apparatuur zonder uitwendige metalen delen, o.a. looplamp: visuele keuring, functionele beproeving.
 • Klasse II apparatuur met beschermingsleiding, o.a. stofzuiger: visuele keuring, meting weerstand beschermingsleiding, meting isolatieweerstand, functionele beproeving.

Een visuele keuring houdt in dat er wordt gekeken naar de toestand van het apparaat, waarbij ook rekening wordt gehouden met vuil, vocht en corrosie. Er mag verder geen breuk zitten in de behuizing van de machine, het apparaat mag niet ondeugdelijk zijn aangepast en de contactstoppen mogen niet zijn beschadigd. Verder mag niks wijzen op een te hoge temperatuur en de beschermingsleidingen mogen niet onderbroken zijn.

Bij het meten en beproeven wordt de isolatieweerstand en de weerstand van de beschermingsleiding gemeten. Daarnaast wordt gecontroleerd of veiligheidscontacten, elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen en de aardlekbeveiliging functioneren. Tot slot wordt er getest op kortsluiting.

In de NEN 3140 staat niet alleen beschreven hoe u gereedschap moet keuren, maar ook dat de personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken periodiek geïnstrueerd moeten worden over de gevaren die zij tegen kunnen komen tijdens het werken met een arbeidsmiddel.

Keurmeester laten komen

De jaarlijkse keuringstermijn is afgeschaft. Tegenwoordig wordt er door de installatieverantwoordelijke bepaald wat de keuringstermijn is aan de hand van de richtlijn NEN 3140. De keuringstermijn wordt op papier vastgelegd en kan verschillen per bedrijf.

De gemiddelde keuringstermijn verschilt eveneens per type machine of gereedschap:

 • Bedrijfsinstallaties: tussen de 2 en 5 jaar.
 • Grote machines, afhankelijk van het gebruik: tussen de 1 en 3 jaar.
 • Computerapparatuur: een keer in de 3 jaar.
 • Elektrische arbeidsmiddelen: ieder jaar.

Een factor die invloed heeft op de keuringstermijn van een apparaat is de gebruiksintensiviteit. Arbeidsmiddelen die veel ingezet worden, moeten eerder worden herkeurd. Als u uw arbeidsmiddelen niet tijdig laat keuren en er gebeurt een ongeval of u er ontstaat schade, dan betaalt de verzekering niet uit. Hiervoor kunt zelfs een boete krijgen. Zorg er daarom voor dat u uw gereedschap tijdig laat keuren en voorkom boetes en gevaarlijke situaties.   

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de officiële voorschriften, wetten en richtlijnen omtrent dit thema. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf is het raadzaam om vooraf een deskundige te raadplegen.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – South_agency