Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 7 Minuten

Het is voor velen een droom om op een gegeven moment niet langer voor een baas, maar als zelfstandige in de bouw te werken. Als het moment dan eindelijk daar is, komt er veel op u af en is een goede planning onmisbaar, want u moet rekening houden met vakinhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten. Laat u daarom goed informeren over alle noodzakelijke stappen bij het oprichten van uw bedrijf. Neem vervolgens de tijd en bereid u grondig voor, voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat als zelfstandige in de bouwwereld. In dit artikel vindt u informatie en tips die u op weg helpen.

Een goede planning is het halve werk

Bedrijfsregistratie, businessplan, financiering, eventuele vergunningen en verzekeringen – bij het beginnen van bijvoorbeeld een schilders-, installatie- of aannemersbedrijf is er veel waar u rekening mee moet houden. Voor een geslaagde start als zelfstandig ondernemer is een goede planning daarom van groot belang. Het kan zinvol zijn om een boekhouder in de arm te nemen, vooral als u twijfels hebt over welke documenten u allemaal moet indienen en wat in een overtuigend businessplan moet staan. Maar ook bij het ondernemingsloket Formalis kunnen ze u goed verder helpen met uw vragen.

Daarnaast kan een workshop voor startende ondernemers u helpen een overzicht te krijgen van wat u zoal moet regelen en ervoor zorgen dat u gerichte doelstellingen kunt formuleren. Er zijn veel verschillende aanbieders van workshops. Wij raden u aan om een kijkje te nemen op de site van het Starterslabo waar u een workshop kunt volgen die specifiek gericht is op iemand die zelfstandig wilt worden.

De volgende punten worden vaak behandeld in een workshop voor startende ondernemers:

 • Uw bedrijfsidee
 • Vereisten en voorwaarden
 • Rechtsvormen voor uw onderneming
 • Mogelijkheden voor startkapitaal
 • Liquiditeitsbegroting
 • Rentabiliteitsprognose
 • Financiering, startersregelingen en startersaftrek
 • Opstellen van een businessplan
 • Verzekeringen en pensionering

Het is niet verplicht om een workshop voor starters te volgen als u zelfstandig in de bouw wilt worden, maar het biedt u wel de mogelijkheid om de oprichting van uw bedrijf vakkundig en gedetailleerd te plannen onder begeleiding van experts.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om zelfstandig in de bouw te worden?

In principe mag iedereen als zelfstandige aan de slag, maar er zijn wel een aantal zaken die u moet regelen als u zelfstandig in de bouw wilt worden. Zo heeft u een inschrijving nodig in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), zijn er een aantal verplichte verzekeringen en zijn er wettelijke eisen waar u aan moet voldoen, zoals het bijhouden van een financiële en werkadministratie. Op de site Confederatie bouw wordt in detail uitgelegd waar u allemaal op moet letten als u start als zelfstandige in de bouw.

U kunt beginnen als zelfstandige als u een werkloosheidsuitkering ontvangt, maar daar zijn wel een aantal regels aan verbonden. Zo moet u een aangifte doen bij de RVA voor het begin van de activiteit. Als u geen rekening houdt met de regels, wordt uw uitkering namelijk stopgezet. Laat u daarom zeer goed informeren als u voor uzelf wilt beginnen en u een werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvangt.

Marktanalyse: wat zijn de kansen voor uw eigen installatie- of bouwbedrijf?

Als u de eerste stappen heeft genomen, is een realistische inschatting van de regionale of lokale markt een vereiste: hoe zijn de vooruitzichten om succesvol te zijn in de bouwwereld in uw regio? De marktanalyse doet u niet alleen voor uzelf, maar maakt ook een essentieel onderdeel uit van uw businessplan, dat niet verplicht is om als zelfstandige in de bouw te kunnen werken, maar wel als u bijvoorbeeld startkapitaal nodig hebt van een kredietverstrekker.

Doelgroep:

 • Op welke specifieke doelgroep richt u zich?
 • Hoe groot is deze doelgroep?
 • Welke financiële mogelijkheden heeft uw doelgroep?

Vraag:

 • Waar is bijzonder veel vraag naar in uw regio of stad?
 • Op hoeveel opdrachten verwacht u te kunnen rekenen?
 • Is er sprake van seizoensgebonden vraag?

Concurrentie:

 • Welke directe concurrentie is er (bijv. andere schilders, loodgieters of bouwvakkers die als zelfstandige werken of bouw- en installatiebedrijven)?
 • Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten?
 • Aan welke vraag wordt nog niet voldaan door andere lokale ondernemers?

Het businessplan: kloppend hart van elke beginnende onderneming

Een businessplan bevat het volledige concept dat u op weg helpt als startende ondernemer die bouwt aan financieel gezonde onderneming – van het bedrijfsidee tot de financiering en de winstprognose. Het dient als leidraad voor de eerste jaren waarin u als zelfstandige werkt. Aan de hand van het businessplan kunt u ook zien of uw onderneming zich ontwikkelt zoals gepland. Minstens net zo belangrijk: een solide businessplan helpt om investeerders te vinden en is een voorwaarde om een (micro)krediet los te krijgen. Banken willen een sluitend businessplan zien voor ze met u in zee gaan.

Er zijn bepaalde eisen waar een businessplan aan moet voldoen. In het eerste gedeelte stelt u uitgebreid uw bedrijf, uw kwalificaties, de marktsituatie en de mogelijkheden, maar ook de risico’s voor. In het tweede gedeelte concentreert u zich volledig op de financiële aspecten, zoals financiering en de verwachte rentabiliteit.

Als u twijfels hebt over uw bedrijfskundige analyses en berekeningen, kunt u zich richten tot een expert, Formalis of u kunt meer informatie opdoen in een workshop voor starters. Hieronder geven we u alvast een grove schets van hoe uw businessplan eruit zou kunnen zien.

Er zijn online tal van mogelijkheden om een template van een businessplan te downloaden. Dan weet u zeker dat alle belangrijke punten erin komen te staan. Maak hier gebruik van!

Een businessplan opstellen

 1. Samenvatting

  Vat de belangrijkste punten van uw bedrijfsidee zo kort mogelijk samen. Het gaat hier niet om een uitgebreide toelichting, maar u dient uw concept kort en bondig voor te stellen. Doel is om het belangrijkste als samenvatting te presenteren om zo interesse in uw bedrijfsidee te wekken. Wat biedt u aan? Wat onderscheidt uw bedrijf van de concurrentie? In welke omgeving bent u actief? Gaat u personeel inhuren of gaat u alleen aan de slag?

 2. Introductie

  Dit onderdeel heeft het karakter van een sollicitatiebrief. Waarom wilt u zelfstandige in de bouw worden en welke kwalificaties en vakkennis zorgen ervoor dat u succesvol zult zijn? Beschrijf uw carrière en benoem daar bij alleen punten die relevant zijn voor uw nieuwe bedrijf. Denk hierbij aan uw opleiding, cursussen, certificaten, beroepservaring en ervaring als leidinggevende.

 3. Bedrijfsidee

  Stelt uitvoerig voor welke diensten u gaat aanbieden en hoe u dit in de praktijk gaat omzetten. Beschrijf daarbij gedetailleerd de bedrijfsprocessen en ga ook in op wat u de klanten te bieden hebt. Geef aan wat uw missie is en welke visie u hebt voor de onderneming.

 4. Marktanalyse

  Hier beschrijft u de resultaten van de eerdergenoemde marktanalyse en gaat u uitgebreid in op de doelgroep, hoeveel potentiële vraag er naar uw diensten is en wat uw concurrentiepositie is. Ga dieper in op uw hoe u uw bedrijf in de markt gaat positioneren en met welk aanbod u de vraag van uw doelgroep gaat bedienen.

 5. Marketing

  Ontwikkel een realistisch model voor de acquisitie van klanten en de service die u hen biedt, zodat u kunt aantonen dat u klanten langdurig aan uw onderneming kunt binden.  

 6. Rechtsvorm, organisatie van de onderneming, verzekeringen

  Benoem welke rechtsvorm u voor uw bedrijf kiest en onderbouw uw keuze. Beschrijf vervolgens wat de geplande interne organisatiestructuur zal zijn met – als u van plan bent mensen in dienst te nemen – hiërarchieën, verantwoordelijkheden en het aantal werknemers.
  Op deze plek benoemt u ook de verzekeringen die u gaat afsluiten voor uw bedrijf, inclusief de te verwachten kosten. Hier kunt u zowel uw standaardverzekeringen als een aansprakelijkheids- of gebouwenverzekering, evenals extra verzekeringen voor onder meer een bedrijfsauto en machines opvoeren.

 7. Risicoanalyse

  Hier maakt u een realistische opsomming van de sterke punten van uw bedrijf. Wat onderscheidt u van de concurrentie? Beschikt u over bijzondere kwalificaties en biedt u een dienst aan die zich onderscheidt van de concurrentie? Ga ook in op de zwakke punten van uw plan; geef aan wat potentiële risico’s zijn en vermeld hoe u eventuele tegenslagen te lijf denkt te gaan. Wat gaat u bijvoorbeeld doen als de klanten wegblijven?

 8. Liquiditeit en behoefte aan kapitaal

  In dit hoofdstuk gaat het om de cijfertjes. Na het vermelden van uw eigenkapitaal berekent u het krediet dat u daarnaast nodig hebt om te kunnen starten als zelfstandige in de bouw. Hier worden eenmalige en lopende kosten vermeld die zich voor kunnen doen:
  ·         Registratie van het bedrijf
  ·         Eventuele vergunningen
  ·         Investering in werkplaatsinrichting of een bedrijfsauto
  ·         Aanschaf van noodzakelijk gereedschap en materialen
  ·         Huur van een bedrijfspand
  ·         Bedrijfskosten
  ·         Verzekeringsbijdragen
  ·         Reparatie en onderhoud
  ·         Verbruiksgoederen
  ·         Belastingadvies
  ·         Lidmaatschap ondernemersorganisatie(s)

 9. Financiering en rentabiliteit

  Geef weer hoe u alle kosten wilt dekken. Over hoeveel eigenkapitaal beschikt u? Hoe financiert u de kosten die uw eigenkapitaal overstijgen? Hier kunt u reeds aangevraagde kredieten en startersvoordelen vermelden, ook al heeft u nog geen toezegging gehad. Vergeet niet om de rente over leningen en betalingen in termijnen mee te nemen in uw berekening.
  Ter afsluiting berekent u de verwachte omzet voor de eerste jaren na de oprichting en geeft u een inschatting wanneer uw bedrijf winstgevend gaat worden.

Zelfstandige worden in de bouw: welke voordelen voor starters zijn er?

Als u als zelfstandige in de bouwwereld aan de slag wilt, dan moet u investeren in bijvoorbeeld machines, gereedschap en een bedrijfsruimte. Afhankelijk van de branche kunnen deze kosten verschillend uitvallen ­– terwijl dit voor een schilder en plakker binnen de perken blijft, kan dit voor een zelfstandig bouwvakker of een houtbewerker tot forse investeringen leiden. In dat geval is een opslag van materialen en de aanschaf van grote machines meestal noodzakelijk. Gelukkig zijn er regelingen voor starters die u een steuntje in de rug kunnen geven. Hieronder hebben we er een paar uitgelicht:

 • Voordelen bij belastingen voor startende ondernemers
 • Microkrediet: voor het nodige startkapitaal kunt u een microkrediet aanvragen. Als u slechts een bescheiden bedrag wilt lenen, kan een microkrediet een beter idee zijn.
 • Waarborgregeling: de Vlaamse Overheid stelt zich voor een deel borg van het krediet. Het risico voor de bank verlaagt waardoor de kredietwaardigheid verhoogt.

Veelgestelde vragen over zelfstandig worden in de bouw

Hoe kan ik zelfstandige worden in de bouw?

Als u uw eigen bedrijf in de bouw wilt beginnen, dan is het belangrijk om na te gaan of uw bedrijfsidee succesvol kan zijn. Vervolgens kunt u contact opnemen met Formalis voor advies of bijvoorbeeld aan een workshop voor startende ondernemers deelnemen. Daarna stelt u een solide businessplan op met daarin alle informatie over het bedrijf dat u van plan bent te starten, inclusief de financiering. Met dit businessplan in de hand is het mogelijk om een krediet bij een bank aan te vragen.

Met welke kosten moet ik rekening houden voor een eigen bedrijf?

De kosten waar u rekening mee moet houden zijn:
• Eenmalige kosten voor oprichting: inschrijving KBO, investering in machines, apparatuur, een bedrijfsauto en gereedschap. Oftewel: hetgeen u per se nodig hebt om uw werk te kunnen uitvoeren.
• Lopende bedrijfskosten: deze kosten kunnen onder meer bestaan uit de huur van een bedrijfspand, verzekeringen, materiaalkosten, reparaties, instandhouding van uw machines en bedrijfsauto, belastingadvies.

De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het beroep dat u uitoefent. Als u als zelfstandig schilder aan de slag wilt, zullen de kosten logischerwijs lager uitvallen, dan wanneer u meubelmaker bent en u moet investeren in machines en een werkplaats of bedrijfspand. 

Waar vind ik ondersteuning en advies als ik zelfstandige in de bouw wil worden?

Voor advies en ondersteuning kunt u altijd bij Formalis terecht. Op hun website vindt u alle belangrijke informatie, voor persoonlijk advies kunt u daar ook terecht. Daarnaast zijn er commerciële partijen die workshops aanbieden waar u alle ins en outs te horen krijgt over het opstellen van een businessplan en waar u leert hoe u als startende ondernemer een goedlopend bedrijf op poten zet.   

Bron afbeelding: © gettyimages.de – PeopleImages