Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 4 Minuten

Duurzaamheid is een van de belangrijkste onderwerpen van onze tijd: de gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering kunnen immers niet meer worden genegeerd. Om het milieu in de toekomst minder te belasten, wordt er in alle sectoren gezocht naar duurzame alternatieven. Dit is vooral belangrijk in de logistieke sector, omdat er bij het vervoer en de opslag van goederen een aanzienlijke hoeveelheid verontreinigende emissies en afval ontstaat. Maar duurzame logistiek is niet onmogelijk. Dankzij innovatieve technologieën en de voortschrijdende digitalisering kunnen veel logistieke processen verregaand worden geoptimaliseerd, zodat er minder hulpbronnen bij worden verbruikt en het transport milieuvriendelijker wordt gemaakt. In dit artikel leest u welke maatregelen u kunt nemen om de logistieke processen in uw bedrijf duurzamer te maken.

Duurzaamheid van logistieke processen

Net als bij andere duurzaamheidsstrategieën voor bedrijven is het doel om de bestaande werkwijze in uw bedrijf milieuvriendelijker en sociaal aanvaardbaarder te maken. De negatieve effecten die de opslag en het vervoer van goederen op de natuur en de samenleving hebben, moeten dus tot een minimum worden beperkt. In de opslag- en vervoerslogistiek zijn deze gevolgen vaak bijzonder groot.

 • Bij het gebruik van interne opslag- en transporttechniek, denk aan lopende banden en transportwagens, worden veel hulpbronnen zoals brandstof en elektriciteit verbruikt.
 • Als producten een bepaalde opslagtemperatuur nodig hebben, moet uw opslaghal voortdurend worden gekoeld of verwarmd, wat tot een hoog energieverbruik leidt.
 • Het vervoer van goederen over land of door de lucht veroorzaakt schadelijke emissies.

Uit deze punten blijkt al dat logistiek en duurzaamheid niet automatisch hand in hand gaan. Vanuit het perspectief van milieubescherming zou het het beste zijn als een groot deel van de processen moeten worden stopgezet; economisch gezien zou dat echter een ramp zijn. Maar hoe kunnen logistieke bedrijven hun concurrentiepositie dan behouden op een gemondialiseerde markt?

Het antwoord luidt: duurzame logistiek (ook wel green logistics of groene logistiek genoemd). Duurzame logistiek heeft tot doel ecologische en economische doelstellingen met elkaar te verzoenen. Met andere woorden, het gaat erom het milieu zo goed mogelijk te beschermen, terwijl het bedrijf winstgevend blijft en zijn concurrentiepositie niet verliest.

Dat kunt u doen om duurzaam transport en logistiek te realiseren

De sleutel tot duurzame magazijn- en transportlogistiek is het optimaliseren van alle logistieke processen. Dit betekent dat alle processen uitvoerig geanalyseerd worden qua verbruik, kosten en efficiëntie. Op basis daarvan worden maatregelen genomen om alle processen zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk te maken. Concreet kan dit betekenen:

 1. Hulpbronnen besparen

  Ga verstandig om met grondstoffen, bijv. door zuinige aandrijftechniek te gebruiken of te investeren in systemen voor het terugwinnen van energie.

 2. Effectieve magazijnplanning

  Zorg voor een efficiënt voorraadbeheer om uw magazijn optimaal te benutten en onnodige transportroutes te vermijden. Richt één centraal magazijn in om uw transportvoertuigen optimaal te benutten en ritten met lege wagens te vermijden.

 3. Hernieuwbare energie gebruiken

  Gebruik meer groene en hernieuwbare energie om de uitstoot van CO2 en andere verontreinigende stoffen te verminderen.

 4. Plastic verpakkingen vermijden

  Gebruik alleen ecologisch en recyclebaar verpakkingsmateriaal.

Duurzaam transport van goederen

Bij het vrachtvervoer over de weg vindt het leeuwendeel van de verontreinigende emissies plaats. Bovendien zijn er secundaire vormen van milieuverontreiniging: lawaai, de uitbreiding van het wegennet en – niet op de laatste plaats – het risico van milieuschade ten gevolge van ongevallen, bijvoorbeeld bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Duurzame vervoerslogistiek houdt zich bezig met de volgende punten:

 • Transportfrequentie: de vermindering van het aantal ritten door gebundelde levering van verschillende bestellingen.
 • Transportvoertuigen: het gebruik van vervoermiddelen die zijn uitgerust met milieuvriendelijke aandrijving (elektrische mobiliteit) of krachtige filters tegen vervuiling.
 • Transportplanning: optimalisering van de leveringsroutes, zo nodig samenwerking met andere bedrijven om de voertuigen optimaal te benutten en lege ritten te vermijden.
 • Logistieke locaties: oprichting van een strategisch gelegen centraal magazijn om de transportafstanden te verkleinen.

Bovendien kan de duurzaamheid in de logistiek worden vergroot door transportverpakkingen te vermijden of te hergebruiken. Als ze gemaakt zijn van natuurlijk afbreekbare of recyclebare materialen, is dat minder schadelijk voor het milieu, zelfs wanneer de verpakking niet meer kan worden gebruikt.

Besparende maatregelen in de opslaglogistiek

Bij de evaluatie van de opslagprocessen in uw bedrijf dient de nadruk te liggen op het gebruik van de opslagruimte, de organisatie van het magazijn en het algemene energieverbruik.

 • Opslagruimte: gebruik compacte opslagsystemen en hoge stellages om zoveel mogelijk opslagruimte te creëren op een beperkte oppervlakte.
 • Magazijnorganisatie: geautomatiseerde processen zorgen ervoor dat alle werkstappen naadloos op elkaar aansluiten, wat tijd bespaart en het foutenpercentage bij het orderpicken aanzienlijk vermindert.
 • Energieverbruik: door over te schakelen op ledlampen, intelligente verwarmings- of koelsystemen, zonnepanelen en energieterugwinningssystemen kan het energieverbruik van een magazijn met wel 70 procent worden verminderd.

Duurzamere logistiek? Digitaliseren!

De automatisering van uw magazijn en uw transportplanning is een belangrijke stap voor meer duurzaamheid in de logistiek. Met speciale software voor magazijnbeheer en routeplanning kunt u alle logistieke processen met elkaar verbinden in één netwerk en ze zo optimaal op elkaar afstemmen.

Wat duurzaamheid betreft, betekent dit dat u in het magazijn tijd kunt besparen door papierloos te orderpicken en het foutenpercentage kunt verlagen. Digitaal voorraadbeheer zorgt er daarnaast voor dat in een vroeg stadium met nabestellingen wordt begonnen en dat knelpunten in de levering worden vermeden. Wat duurzaam transport betreft, kunnen de vervoermiddelen optimaal worden benut, omdat bij de routeplanning rekening wordt gehouden met zowel de maximale capaciteit als de minimale vervoersfrequentie.

Veelgestelde vragen over duurzame logistiek

Wat verstaan we onder duurzame logistiek?

Duurzame logistiek (ook wel green logistics of groene logistiek genoemd) heeft als doel de ecologische en economische doelstellingen van bedrijven met elkaar te verzoenen. Met andere woorden, het gaat erom het milieu zo goed mogelijk te beschermen, terwijl het bedrijf winstgevend blijft en zijn concurrentiepositie behoudt.
De sleutel tot duurzaam transport en opslag is de optimalisatie van alle logistieke processen. Dit betekent dat alle processen moeten worden geanalyseerd met oog op hun efficiëntie, en er vervolgens passende maatregelen moeten worden genomen om ze zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Hoe kan de logistieke sector duurzamer worden?

• Door het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen, bijv. door zuinige aandrijftechnologie te gebruiken of te investeren in systemen voor energieterugwinning.
• Ontwikkel slimme opslagstrategieën om het gebruik van het magazijn te optimaliseren en onnodige transportroutes te vermijden.
• Het transport kan worden geoptimaliseerd door de transportwegen te verkleinen en het gebruik van de transportmiddelen te optimaliseren.
• Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen om de CO2-uitstoot en andere verontreinigende stoffen te verminderen.
• Het overstappen op ecologisch en recyclebaar verpakkingsmateriaal.

Hoe kan ik duurzamere verpakking gebruiken?

U kunt het beste proberen onnodige transportverpakking te vermijden. Als dat niet mogelijk is, kunt u een systeem voor hergebruik opzetten en de verpakking terugnemen om die bij de volgende levering opnieuw te gebruiken. Als de verpakking daarnaast gemaakt is van biologisch afbreekbare of recyclebare materialen, is dat beter voor het milieu, zelfs als de verpakking niet meer kan worden gebruikt.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de –
TimSiegert-batcam